Objawy -

Badania laboratoryjne

objawy.org.pl
Internauci o badaniach laboratoryjnych

 

Aktualnie na wielu forach internetowych, można spotkać rozmowy na temat badań laboratoryjnych.

 

Jak piszą forumowicze badania laboratoryjne obejmują tą część diagnostyki medycznej, której działalność polega na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym mogą być komórki, fragmenty tkanek (wycinki), całe narządy, płyny ustrojowe - np. osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, wysięk (płyn gromadzący się w jamach ciała w wyniku procesu zapalnego), a także wydzieliny (np. ślina, sok żołądkowy) i wydaliny ustroju (kał, mocz). medycyna laboratoryjna obejmuje również badania wykonywane pośmiertnie.


badania-laboratoryjne-1W obrębie medycyny laboratoryjnej wykonywane są analizy z zakresu wielu dyscyplin medycznych: chemii klinicznej, hematologii, patomorfologii (anatomii patologicznej i histopatologii), patofizjologii, mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, medycyny sądowej i innych.

 

Zdaniem „Jagódki z poznania”po zrobieniu badań laboratoryjnych należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ nie każde odchylenie wyniku badania od normy jest chorobą, ale także nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia. „Filipek” zaznacza, że trzeba pamiętać, iż każdy wynik badania może być obarczony pewnym błędem. Powodem może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka laboratorium.

 

Ciekawostką na forum jest fakt, iż tak zwana Norma jest pojęciem statystycznym, obejmującym 95% badanej populacji ludzi zdrowych. Oznacza to, że 5 osób na 100 badanych - uznawanych za całkowicie zdrowych, może mieć wynik danego parametru powyżej lub poniżej zakresu wartości prawidłowych. Jednak większość osób badanych w populacji ludzi zdrowych ma wartości danego parametru zbliżone do wartości średniej (wartości najczęściej występującej w rozkładzie statystycznym symetrycznym) lub modalnej (wartości najczęściej występującej w rozkładzie statystycznym niesymetrycznym).


Jak napisał „Ardek” zakresy wartości prawidłowych większości badanych parametrów zależą od płci i wieku, pory dnia lub stanów fizjologicznych (np. ciąża, głodzenie, okres menopauzy u kobiet), metody badań laboratoryjnych, błędu precyzji metody analitycznej. Dlatego też, przy wyznaczaniu "normy" dla danej populacji, dąży się do uściślenia i standaryzacji warunków przeprowadzania badania. Tak uzyskane wyniki normy określa się jako wartości referencyjne. Zawężają one zakres normy, z którymi lekarz może porównać wyniki laboratoryjne pacjenta.


Znajomość wartości referencyjnych pozwala na kliniczną ocenę pojedynczych wyników badań laboratoryjnych oraz na wskazanie prawdopodobieństwa, że wynik jest prawidłowy lub patologiczny. Nie można tego uczynić, nie uwzględniając ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta - np. czy oprócz istniejącego zaburzenia stwierdza się obecność innych chorób, czy pacjent przyjmuje leki. Istnieją sytuacje, zwłaszcza w trakcie monitorowania przebiegu i leczenia choroby, kiedy u danego pacjenta wartością pożądaną badanego parametru jest wartość powyżej lub poniżej wartości referencyjnej.


Pozostałe tematy: