Objawy - Badania laboratoryjne - Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne

objawy.org.pl

Jak odroźnić objawy?

Podwyzszony cholesterol

Kaszel alergiczny przeważnie przejawia się atakami podczas snu.

Spotyka się następujące czynniki wywołujące afatyczne zaburzenia mowy

Sen to przełączenie się organizmu na tak zwane „oszczędne funkcjonowani..Internauci o badaniach laboratoryjnych

 

Aktualnie na wielu forach internetowych, można spotkać rozmowy na temat badań laboratoryjnych.

 

Jak piszą forumowicze badania laboratoryjne obejmują tą część diagnostyki medycznej, której działalność polega na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym mogą być komórki, fragmenty tkanek (wycinki), całe narządy, płyny ustrojowe - np. osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, wysięk (płyn gromadzący się w jamach ciała w wyniku procesu zapalnego), a także wydzieliny (np. ślina, sok żołądkowy) i wydaliny ustroju (kał, mocz). medycyna laboratoryjna obejmuje również badania wykonywane pośmiertnie.


badania-laboratoryjne-1W obrębie medycyny laboratoryjnej wykonywane są analizy z zakresu wielu dyscyplin medycznych: chemii klinicznej, hematologii, patomorfologii (anatomii patologicznej i histopatologii), patofizjologii, mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, medycyny sądowej i innych.

 

Zdaniem „Jagódki z poznania”po zrobieniu badań laboratoryjnych należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ nie każde odchylenie wyniku badania od normy jest chorobą, ale także nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia. „Filipek” zaznacza, że trzeba pamiętać, iż każdy wynik badania może być obarczony pewnym błędem. Powodem może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka laboratorium.

 

Ciekawostką na forum jest fakt, iż tak zwana Norma jest pojęciem statystycznym, obejmującym 95% badanej populacji ludzi zdrowych. Oznacza to, że 5 osób na 100 badanych - uznawanych za całkowicie zdrowych, może mieć wynik danego parametru powyżej lub poniżej zakresu wartości prawidłowych. Jednak większość osób badanych w populacji ludzi zdrowych ma wartości danego parametru zbliżone do wartości średniej (wartości najczęściej występującej w rozkładzie statystycznym symetrycznym) lub modalnej (wartości najczęściej występującej w rozkładzie statystycznym niesymetrycznym).


Jak napisał „Ardek” zakresy wartości prawidłowych większości badanych parametrów zależą od płci i wieku, pory dnia lub stanów fizjologicznych (np. ciąża, głodzenie, okres menopauzy u kobiet), metody badań laboratoryjnych, błędu precyzji metody analitycznej. Dlatego też, przy wyznaczaniu "normy" dla danej populacji, dąży się do uściślenia i standaryzacji warunków przeprowadzania badania. Tak uzyskane wyniki normy określa się jako wartości referencyjne. Zawężają one zakres normy, z którymi lekarz może porównać wyniki laboratoryjne pacjenta.


Znajomość wartości referencyjnych pozwala na kliniczną ocenę pojedynczych wyników badań laboratoryjnych oraz na wskazanie prawdopodobieństwa, że wynik jest prawidłowy lub patologiczny. Nie można tego uczynić, nie uwzględniając ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta - np. czy oprócz istniejącego zaburzenia stwierdza się obecność innych chorób, czy pacjent przyjmuje leki. Istnieją sytuacje, zwłaszcza w trakcie monitorowania przebiegu i leczenia choroby, kiedy u danego pacjenta wartością pożądaną badanego parametru jest wartość powyżej lub poniżej wartości referencyjnej.

ARTYKUŁYANEMIA

To potoczna nazwa niedokrwistości, czyli zbyt małej ilości hemoglobiny w erytrocytach...


OKULISTYKA

To nauka zajmująca się poznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób związanych ze wzrokiem.


ALERGIA NA KURZ

Kurz pod względem zdrowia nie jest zapewne odzwierciedleniem przyjaciela człowieka...


agresja.objawy.org.pl

Czasem słyszy się, że jakaś osoba jest bardzo agresywna

FORUM - OSTATNIO PRZEGLĄDANIE

Rehabilitacja

Rehabilitacja, bądź inaczej fizjoterapia koncentruje się na przywróceniu chorej osobie funkcjonalności organizmu...

Afazja

Chciałam zapytać czy terapię osób z afazją - po udarach, urazach czaszki w wypadkach itp. może prowadzić logopeda czy jest to zajęcie dla neurologopedy. Nie pytam o umiejętności,ale o wymagane...

Leczenie. Rak

Rak może wywoływać zespół objawów, którym nie poświęcamy początkowo większej uwagi